Užice - Na fabrici vode „Petar Antonijević“ na Cerovića brdu uveliko traje druga faza radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja