Čačak - Ljudi u dalekoj prošlosti zlatu nisu pridavali moderan materijalni značaj, najmanje monetarnu ulogu u razmeni dobara.