Čačak - Mislim da je zaista došlo vreme da raskrinskamo one koji se sve vreme kriju iza vlasti, a bave ličnim bogaćenjem,