Užice - Grad Užice je kroz Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj