Nakon povrede na radu i jednom od pogona Mašinske industrije Niš, radnik kome je već imao traumatski apuputaciju noge i kome su lekari KC Niš, amputirali nogu iznad kolena, nalazi se u kritičnom stanju zbog obilog krvarenja.