Čačak - Novoformirani Savez sa Srbiju, u kome su se na okupu našle „babe i žabe“, levičari