Studija je pokazala da samo 7 odsto onih koji su čuli da je dete obelodanilo seksualno zlostavljanje, to i prijavilo. O "dodirima koji nisu dobri" deci treba pričati čim se proceni da to mogu da shvate, kažu stručnjaci. Ukoliko se dete poveri, najvažnije je da roditelj ne počne da paniči i da obeća detetu direktno pružanje zaštite, kaže psiholog.

 37