Čačak - Niko nije ni sanjao da pisac možda najogavnijih tekstova o mnogim ljudima u gradu na Moravi, i perjanica Stojana Markovića,