Užice - Asfaltiranjem u Nikojevićima nastavljeni su radovi na izgradnji nove i rekonstrukciji