Ana se toliko upetljala u svoje laže i na sve načine pokupšava da dokaže da govori istinu