Prijavljeno nasilje u porodici, slučaj predat policiji