Fizički sukobi ovh dana u Zadruzi doživljavaju vrhunac, jer sa verbalnih prelaze na fizičke. Mnogi agresiju ispoljavaju na najgroznije načine.

 37