Muzičar Goran Bregović istakao u izjavi Al Džaziri