Na dodeli Oskara popularnosti u Valjevu, bila je i kuma Darka Lazića, Andreana Čekić.