Čini se da i jedan i drugi imaju slab prag tolerancije, pa je od sasvim obične rečenice "Pomeri se od stola", nastala prava fama