Kija je, po običaju, odgovarala bez dlake na jeziku.