Turski glumac Bahtijar Demir, koji je u seriji bio šef obezbeđenja biznismena Džihana (Ernan Petekaja), svratio u Beograd.