Došla je da pomrsi konce učesnicima, da se izvini onima kojima je ostala dužna izvinjenje, ali i da završi neke