Suzana ne može više da izdrži bez Mikija, pa se jadala Davidu