Zadrugari su ove večeri imali zadatak da izvedu skečeve i samim tim pokažu koliko su kreativni.