Đoganijeva nije mogla da podnese agresivno ponašanje svog dečka, pa mu je saopštila da ne želi više da ga vidi

 239