Miljana roni suze, Ivan je definitivno rekao da je kraj.