- Na svaku glupost se vređaš. Što mi danas nisi tako zamerila, nego sada za stolom pred svima cviliš - rekao je Marko