- Muka mi je. Šta je devojka? Traži sebi zanimanje, hoće da bude pevačica - poručila je Saška

 98