Repriza famoznog koncerta na kojem je bilo deset ili 40.000 posetilaca