U Skadarlijskom restoranu "tri šešira" otvorena izložba "Od A do Šabana"