Nazivala ju je ciničnom, nisu mogle da smisle jedna drugu, a sada su jedna drugoj podrška.