Šta je karma? Reč karma je sanskrtskog porekla i označava akciju. Ona je ekvivalent Njutnovom zakonu koji kaže da svaka akcija mora imati reakciju.

 67