Alesandra Ambrosio ponovo je bila u centru pažnju Kanskom filmskog festivala