Žestoka svađa Marije Ane i Filipa Đukića kulminirala je u fizički napad

 33