Nakon što se dva dana suzdržavao od komentarisanja, Sloba je prethodne noći izneo svoje mišljenje

 202