Sloba i Kija već deset dana spavaju sami u sobi, a pitanje jednog od gledalaca odnosilo se upravo na ovaj momenat

 96