Osuđivani kriminalac dobiće ogroman honorar, a evo još jednog posebnog zahteva!