Sve zbog toga što ne dozvoljava deci da često viđaju oca.