Iako su mnogi mislili da će se njih dvojica ipak pozdraviti, do toga nije došlo