Nakon što je odgledala prilog o sebi, Suzana nije mogla da kontroliše emocije