"Nisu tačni navodi da sam zadao nekoliko udaraca Bojani, niti sam polomio čaše"