Muzičar ne želi da ima ništa sa svojim bolesnim sinom