Iz aviokomapnije su mu odgovorili da novac za kartu ne može da mu bude vraćen, ali da može da je iskoristi za neki budući let u istoj vrednosti