Ne postoji ništa što bi roditelja više obradovalo nego da preko telefona čuje zvuke koje beba pravi.

 86