Na Beogradskom sajmu održan je 18. Dobrotvorni bazar – prodajna akcija tradicionalnih predmeta i hrane iz 34 zemlje. Organizator skupa je Međunarodni klub žena koji okuplja predstavnike diplomatskih misija u Srbiji i lokalnih zajednica.