Milano ima novi Starbucks. Nije trebalo više od 24 sata da ga proglase najlepšim na svetu.