Ilustracija je postala viralna nakon što je upotrebljena na konferenciji