Na dalekovodu Petrovac na Mlavi – Požarevac postavljene su silikonske kape, kako bi ptice mogle da se gnezde na njima. Sa druge strane, ove kape sprečavaju ispadanje dalekovoda usled štete koje ptice mogu da nanesu. Dalekovodi su postali dom kormoranima, ali i stepskom sokolu, koji je na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode.