Razne teorije predviđaju kako će se izmeniti naš izgled, a neke od njih su zaista zabavne.