Evropska komisija predložila je da se ukine polugodišnje pomerenje sata u Evropi u 2019. godini, a da se državama članicama da sloboda da „jednom za svagda“ odluče da li žele da trajno primene letnje ili zimsko računanje vremena.