Metodologija Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za cene cigareta širom sveta pokazala je da su brendovi koje puše Makedonci najjeftiniji u regiji.