U većini zemalja jedini način da se kazne političari i službeni radnici koji ne rade dovoljno dobro svoj posao je da građani za njih ne glasaju na narednim izborima.

 189