Dok se Drugi svetski rat približavao kraju tokom 1945. godine, sovjetska vojska počela je da napreduje prema Berlinu.