Emili Louz je savetovala devojke kako da se sa nepoznatom osobom na sastanku ponašaju tako da im bude prijatno i lepo.

 19